Menneskehandel er moderne slaveri


A21 er en internasjonal organisasjon som forebygger menneskehandel gjennom bevisstgjøring og opplysende arbeid. A21 beskytter ofre for menneskehandel gjennom egne rehabiliteringsprogram, og sikrer rettferdighet gjennom å straffeforfølge bakmenn.

Menneskehandel

 

Organisert handel med mennesker betegnes som mennskehandel. Menneskehandel er å utnytte barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler eller ved å utnytte personens sårbare situasjon.

 

Det er den raskest voksende kriminaliteten i verden. Norge er både et destinasjonsland og et transittland for menneskehandel. Flesteparten av ofrene kommer fra Øst-Europa og Nigeria. A21 Norge har en strategisk beliggenhet for å bidra til å øke bevissthet og dermed redusere etterspørsel som hindrer menneskehandel, samt skaffe økonomiske midler til å bidra til å eliminere roten av problemet i opprinnelsesland rundt om i verden.

Innsamlingen

 

Innsamlingen fra Velcom Summer Edition 2017 går til arbeidet A21 driver i Hellas. Vi valgte Hellas da det er transittland for menneskehandel til Europa.

 

A21 driver et hjem i Hellas som er et tilfluktssted for overlevende som har blitt reddet. Noen har vært utsatt for menneskehandel i en måned, mens andre har blitt tvunget til sexhandel i årevis. Å bli reddet betyr at de for første gang på svært lang tid kan føle seg trygge. Dette er et sted hvor ofrene får den fysiske, følelsesmessige og mentale hjelpen de trenger.