780 millioner mennesker har ikke tilgang på rent drikkevann.

 

I 2016 samlet vi inn 170.000 kr til Star of Hope. Pengene gikk til å bygge en solcelledrevet vannstasjon ved landsbyen Jeanton på Haiti. Denne vannstasjonen tilsvarer 4 manuelle vannbrønner og gir rent drikkevann til ca 16.000 mennesker.

Rent vann en forutsetning for god helse

 

På Haiti er det er fortsatt et stort behov for brønner. Mange barn går daglig flere timer for å komme seg til nærmeste brønn med rent vann, noe som går utover skolegangen og livskvaliteten. Den lokale bekken med urent vann er et raskt alternativ, men langt ifra det beste.

3000 barn på skole

 

På Haiti driver Star of Hope først og fremst før- og grunnskoler i fattige landsbyer. Mer enn 3000 barn går hver dag på skolen i prosjektene. I tillegg til skolene, drives det helseprosjekter, landsbyutviklingsprosjekter, gir støtte til utbygging av vannanlegg og veier, yrkesutdanning for foreldre, geiteprosjekter og samt utlånsbanker hvor fattige bønder kan låne verktøy, gjødsel, planter og såkorn.

Rent vann forandrer alt

 

Prosjektene er spredt over et stort geografisk område. De ligger i lands-byene Hesse, Jeanton, Boyer, Dano, Bois Negresse, Marigot og Rigaud. I seks av disse landsbyene opplevde vi at skolene ble rasert i jordskjelvet som rammet landet i 2010.

 

Mye av arbeidet de siste årene har derfor gått med på å bygge opp igjen disse landsbyene og hjelpe barna tilbake til en normal hverdag. Star of Hope har boret brønner og bygget skoler som har blitt et eksempel for myndighetene i hvordan man kan bygge noe som vil tåle fremtidige jordskjelv.