Prosjekter

Vi ønsker å støtte små og mellomstore organisasjoner som har barn i fokus
og som dokumenterer lave administrasjonskostnader.

 

hundre3

588685 Kr

Totalt innsamlet

Trykk på markørene på kartet for å lese mer om prosjektene vi har støttet.